przejdź do treści

Wniosek o pozwolenie na realizacje zdjęć

Informacje o producencie

Informacje o projekcie

Rodzaj produkcji *

Czas i daty realizacji

Czas realizacji (czas liczony razem z przygotowaniem planu i rozlozeniem sprzętu) *

dni

Lokacje i obiekty w których mają być realizowane zdjęcia

Czy będzie potrzebna adaptacja lokacji? *

Wynik: × =
partnerzy serwisu
loga Unii Europejskiej