przejdź do treści

Baza lokacji

Plac Konstytucji, Warszawa

Lokalizacja: Warszawa
Plac Konstytucji – plac w Śródmieściu Warszawy.
Spośród łącznie 7 ciągów komunikacyjnych, które zbiegają się na placu, dwa są jednokierunkowe i wyprowadzają ruch z placu: ul. J. J. Śniadeckich i ul. Koszykowa (odcinek na wschód od placu), zaś jeden (ul. Marszałkowska od strony południowej) tylko go wprowadza.
Wzdłuż placu, w ciągu ul. Marszałkowskiej, poprowadzone są tory tramwajowe.
Plac Konstytucji powstał w pierwszych latach powojennych jako główny element wielkiego, socrealistycznego założenia urbanistycznego – Marszałkowskiej Dzielnicy
Plac Konstytucji był wraz z Pałacem Kultury i Nauki sztandarową inwestycją Warszawy okresu realizmu socjalistycznego 1949-1956.
Kategoria
  • Blok
  • Droga
  • Kamienica
  • Kolumnada
  • Parking
  • Plac
  • Ulica
  • Podcienie
Lokalizacja
Warszawa
Plac Konstytucji
Właściciel
Burmistrz Dzielnicy Śródmieście
partnerzy serwisu
loga Unii Europejskiej