przejdź do treści

Baza produkcyjna

Polski Instytut Sztuki Filmowej

Adres

00-071 Warszawa
ul. Krakowskie Przedmieście 21/23

Dane kontaktowe

Tel. sekretariat dyrektora 22 42 10 518
Zastępca dyrektora: 22 42 10 208
Fax do sekr.dyr. 22 42 10 241
fax: z-ca dyrektora: 22 42 10 429
E-mail: pisf@pisf.pl, rzecznik@pisf.pl
www.pisf.pl

Słowa kluczowe:

PISF, instytucje, dofinansowanie, dystrybucja
partnerzy serwisu
loga Unii Europejskiej