Production base

Visual Media

Address

02-703 Warszawa
ul. Bukowińska 10 lok.9

Contact

tel.+48 22 898 82 09
e-mail: media@visualmedia.pl
www.visualmedia.pl

Keywords:

dźwięk, studia nagrań, animacja, CGI, lektor, dubbing, napisy, montaż, film korporacyjny, film promocyjny, film szkoleniowy, dokument